Pavel MAŠATA

Bachelor's thesis

Analýza a možnosti revitalizace brownfields v Ústeckém kraji

Analysis and possibilities of revitalization of brownfields in the Usti Region
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám problémem, který zasahuje hlavně vyspělé země. Ke vzniku lokalit typu brownfields, tedy nevyužívaných průmyslových i neprůmyslových objektů a areálů, docházelo v souvislosti s politickými změnami, socioekonomickými změnami a změnami v průmyslu a zemědělství. V současné době převládá trend opětovného využívání těchto objektů a areálů. Je to však velmi nákladný a složitý …more
Abstract:
In my bachelor thesis I deal whit the problem, that affects mainly the developed countries. The emergence of brownfield sites, therefore, abandoned industrial and non-industrial buildings and sites, occurred in the context of political changes, socio-economic changes and changes in industry and agriculture. Currently prevailing trend of re-use of these buildings and premises. But it is very expensive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŠATA, Pavel. Analýza a možnosti revitalizace brownfields v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development