Hana KSANDROVÁ

Bachelor's thesis

Význam hematologického parametru IPF (immature platelet fraction) v laboratorní diagnostice

Importance of Hematological Parameter IPF (Immature Platelet Fraction) in the Laboratory Diagnosis
Abstract:
Retikulotrombocyty (mladé destičky) jsou markerem trombopoézy, za jejich pomoci lze monitorovat kinetiku trombocytů. Dříve byly retikulotrombocyty analyzovány pomocí flow cytometru, toto stanovení bylo však drahé, časově náročné a nestandardizované. Nyní je možné měřit retikulotrombocyty vyjádřené jako parametr IPF (immature platelet fraction) pomocí hematologického analyzátoru. Parametr IPF lze využít …more
Abstract:
Reticulated platelets (young platelets) are a marker of the thrombopoiesis and they are useful for the monitoring of platelets kinetics. Young platelets have been measured by flow cytometry, however this determination has been expensive, time consuming and it has been never standardise. Now it is possible to measure reticulated platelets expressed as the parameter IPF (immature platelet fraction) by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010
Accessible from:: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: MUDr. Cecília Bodzásová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KSANDROVÁ, Hana. Význam hematologického parametru IPF (immature platelet fraction) v laboratorní diagnostice. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Service / Health Laboratory Assistant