Bc. Kateřina Jursíková

Bakalářská práce

Různé pohledy na finanční krize

Different views on financial crisis
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení různých názorových pohledů na vznik a především na dopady finanční krize. Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí. V první části uvádí teoretické vymezení základních pojmů. V druhé části se zabývá finanční krizí jako součástí hospodářského cyklu z pohledu několika makroekonomických názorových směrů. Liší se především ve vnímání příčin způsobující krizi. …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the different perspectives on the causes and, more importantly, on the impacts of the financial cisis. This study is dividend into five parts. The first part presents the theoretical foundations. The second part deals with the financial crisis as a part of the economic cycle and examines it from various macroeconomic viewpoints which differ in the perception of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní