Mgr. Jaromír Heralecký

Rigorózní práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Conditional release from imprisonment
Anotace:
Předkládaná rigorózní práce se zabývá institutem podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a jeho významem v právním řádu. Práce je uvedena stručným pohledem do historie tohoto institutu. Její obsah je však zejména tvořen současnou právní úpravou podmíněného propuštění. Práce se zabývá se zákonnými podmínkami podmíněného propuštění, jakož i jeho procesní stránkou. Závěrečná část práce se …více
Abstract:
The thesis deals with the institution of conditional release from imprisonment and its significance in the legal order. The thesis is presented with a brief insight into the history of this institute. However, its content is mainly focused on the current legal provision on conditional release. The thesis deals with the legal requirements of conditional release as well as its procedural aspects. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2018
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta