Theses 

Rizikové a protektivní faktory životního stylu adolescentů – Šárka Chaloupková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence

Šárka Chaloupková

Bakalářská práce

Rizikové a protektivní faktory životního stylu adolescentů

Risky and protective factors of adolescents lifestyle

Anotace: Bakalářská práce se zabývá rizikovými a protektivními faktory životního stylu adolescentů. Teoretická část je zaměřena na vývojové změny v období adolescence, životní styl a jeho utváření a zdravý životní styl. Důraz je položen na rizikové faktory životního stylu, se kterýma se setkáváme v běžném životě jako je např. nevhodný způsob života, nedostatek pohybu, stres. Shodně s psychologií zdraví jsou akceptovány protektivní faktory životního stylu jako je resilience a schopnost zvládání stresu, sociální opora, pohybová aktivita, životospráva. Praktická část je zaměřaná na realizaci šetření zaměřené na rizikové a protektivní faktory životního stylu adolescentů. Výzkumná metoda: standardizovaný dotazník.

Klíčová slova: adolescence, identita, syndrom rizikového chování, životní styl, protektivní faktory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Kasal, MBA, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz