Bc. Tereza Kadulová

Diplomová práce

Komparace financování vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle právní formy poskytovatele

Comparison of Funding of Selected Social Services in the Moravian-Silesian Region according to the Legal Form of the Provider
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na komparaci financování tří organizací poskytujících sociální služby, které se od sebe odlišují právní formou poskytovatele. Diplomová práce se zabývá vybranými organizacemi typu - nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace kraje a příspěvková organizace obce. Cílem je analyzovat rozdílnosti objemů toků financí putujících do vybraných organizací za posledních …více
Abstract:
The thesis is aimed at comparing the funding of three social services organisations which differ from each other in the legal form of the provider. The thesis deals with selected organizations of the type - non-state non-profit organization, contribution organization of the region and contribution organization of the municipality. The aim is to analyse the differences in the amounts of flows of funds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ta67k/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Somerlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné