Bc. Pavla Faltýsková

Master's thesis

Kláštery a jejich využívání v současnosti. Vybrané příklady z jižní Moravy

Monasteries and their usage in present. Selected examples from Southern Moravia
Abstract:
Diplomová práce pojednává o významu klášterů, které patří mezi výrazné prvky církevní architektury. První kláštery byly budovány na našem území za účelem šíření křesťanství a prošly více než tisíciletým vývojem. Byly místy duchovního rozjímání a zázemím pro činnost řeholních řádů. Na dlouhou dobu se staly uznávanými středisky kultury a vzdělanosti. Plnily však i další významné role, především v poskytování …more
Abstract:
This thesis deals with meaning of monasteries which belong to expressive elements of church architecture. First monasteries were builted on our territory towards spread of Christianism and passed by progress which took more than thousand years. Monasteries were places for spiritual meditation and rear for activities of regular friaries. For long time they were respected centers of culture and education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management