Mgr. Jana CHROMÁ

Disertační práce

Hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením

Assessment pain in children with severe multiple disabilities
Anotace:
Úvod: Dětství s těžkým kombinovaným postižením je spojeno s různými motorickými, kognitivními, jazykovými a sociálními bariérami, které omezují dítěti včas a zřetelně sdělit míru jeho bolesti. Jednotlivé projevy bolesti jsou zcela individuální a mohou se lišit u každého dítěte v závislosti na vývoji kognitivních funkcí a věku. Mezi možnosti pro posouzení přítomnosti a závažnosti bolesti lze řadit observační …více
Abstract:
Introduction: Childhood with severe multiple disabilities is associated with various motor, cognitive, linguistic and social barriers that limit the child in a timely and clearly communicate its degree of pain. The various manifestations of pain is very individual and can vary for each child depending on the development of cognitive function and age. Among the options for assessing the presence and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2015
Zveřejnit od: 25. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHROMÁ, Jana. Hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Ostrava, 2015. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.9.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 9. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta