Bc. Vendula DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Využití hodnotících a měřících nástrojů pro hodnocení bolesti v chirurgii

The use of evalution and measurement tools for assessment of pain in surgery
Anotace:
Bolest může být varovným signálem, ale v chirurgii je spojena zejména s lékařskými zákroky. Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat používané hodnoticí škály bolesti,které se u chirurgických pacientů v praxi využívají, zjistit názor chirurgických sester na tyto škály a zkušenosti pacientů. Dále vytvořit doporučený postup pro hodnocení bolesti u chirurgických pacientů. V empirické části práce bylo využito …více
Abstract:
Pain can be a warning sign, but in surgery it is associated mainly with medical procedures. The aim of the research survey was to map out the pain rating scales that are used in practice in surgical patients, to determine the opinion of surgical nurses on these scales and patient experience. Furthermore, the paperwas aimed at the creation of a recommended procedure for evaluation of pain in surgical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Věra Olišarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Vendula. Využití hodnotících a měřících nástrojů pro hodnocení bolesti v chirurgii. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f1yu7x f1yu7x/2
17. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.