Zina Průšová

Bakalářská práce

Změna podmínek požární bezpečnosti objektů připojením na PCO HZS kraje

A Change in Conditions of Fire Safety in Buildings due to Connection to the Central Monitoring Station of Regional Fire and Rescue Service
Anotace:
Cílem práce je poukázat na výhodnost připojení objektů na pult centralizované ochrany HZS kraje. První část statisticky vyhodnocuje a analyzuje objekty připojené na pult centralizované ochrany, počet výjezdů k planým poplachům a k poţárům. Druhá část práce se zabývá hodnocením poţární bezpečnosti objektů a popisem vzájemných vazeb funkcí poţárně bezpečnostních zařízení na potlačení poţáru. Třetí část …více
Abstract:
The aim is to demonstrate the advantages of connecting the buildings (fire protection facilites) directly to the FRS alarm receiving centre. The first part evaluates and statistic ally analyses buildings connected to the alarm receiving centre and evaluates the number of call - outs to fires and false alarms. The second part examines fire safety of buildings and describes the fictioning of inter linked …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Václav Kratochvíl
  • Oponent: Oldřich Gosman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava