Martina FLEGROVÁ

Bakalářská práce

Nukleotidová variabilita genu enol-1 u entomopatogenních hlístic Heterorhabditis bacteriophora a Steinernema feltiae

Nucleotide variability in enol-1 gene of entomopathogenic nematodes Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema feltiae
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jen enolázu kódující gen enol-1, související s parazitismem u entomopatogenních hlístic. Prní část práce se zabývá nukleotidovou variabilitou enol-1. Nukleotidová sekvence enol-1 byla získána od 9 linií Heterorhabditis bacteriophora a 8 linií Steinernema feltiae. Charakterizovala jsem a porovnala jsem jejich strukturu a nukleotidovou variabilitu. Fylogenetická analýza …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is enol-1, parasitism-related gene in entomopathogenic nematodes. First part of this thesis deals with pattern of the enol-1 nucleotide variability. Nucleotide sequence of enol-1 was obtained from 9 strains of Heterorhabditis bacteriophora and 8 strains of Steinernema feltiae. I characterised and compared its structure and nucleotide variability. Phylogenetic analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Martina Žurovcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLEGROVÁ, Martina. Nukleotidová variabilita genu enol-1 u entomopatogenních hlístic Heterorhabditis bacteriophora a Steinernema feltiae. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses et5vb5 et5vb5/2
24. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 4. 2015
Bulanova, L.
28. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.