Bc. Eliška Hrabalová

Bakalářská práce

Return on investment aplikovaný na produkty a služby knihoven

Return on investment applied to the products and services of libraries
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o metodě Return on investment (ROI) a jejím využití v prostředí veřejných a akademických knihoven. Práce je rozdělena do tří částí. První část poskytuje vhled do terminologie, historie, metodologie a problematiky implementace ROI v knihovnách. V druhé části se nachází souhrn ROI studií v knihovnách a jsou zde popsány konkrétní studie. Třetí část popisuje vymezení kvantitativních …více
Abstract:
This bachelor thesis treats about Return on investment method (ROI) and its utilization in public and academic libraries environment. Thesis is dividend into three parts. First part provides insight into terminology, history, metodology and implementation issue in libraries. There is a summary of ROI studies in the second part and there are also described concrete studies. Third part describes a demarcation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta