Bc. Eliška Hrabalová

Bachelor's thesis

Return on investment aplikovaný na produkty a služby knihoven

Return on investment applied to the products and services of libraries
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o metodě Return on investment (ROI) a jejím využití v prostředí veřejných a akademických knihoven. Práce je rozdělena do tří částí. První část poskytuje vhled do terminologie, historie, metodologie a problematiky implementace ROI v knihovnách. V druhé části se nachází souhrn ROI studií v knihovnách a jsou zde popsány konkrétní studie. Třetí část popisuje vymezení kvantitativních …more
Abstract:
This bachelor thesis treats about Return on investment method (ROI) and its utilization in public and academic libraries environment. Thesis is dividend into three parts. First part provides insight into terminology, history, metodology and implementation issue in libraries. There is a summary of ROI studies in the second part and there are also described concrete studies. Third part describes a demarcation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2013
  • Supervisor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta