Ing. Rufat Gafarov

Diplomová práce

Evaluation of the financial position and the performance of Tesla, Inc.

Evaluation of the Financial Position and Performance of Tesla, Inc.
Anotace:
Cílem diplomové práce je identifikovat finanční výsledky Tesly a zjistit, jak zvládají finanční pozici společnosti. Pro identifikaci vlivů na finanční výkonnost bylo použito několik poměrů. Za prvé, poskytli jsme základní informace o produkci Tesly a některé obchodní analýzy, abychom ukázali, jak Tesla podniká a řídí své obchodní bariéry. Za druhé, finanční ukazatele byly vypočteny a komentovány finanční …více
Abstract:
The thesis aims to identify Tesla’s financial performance and see how they handle the financial position of the company. To identify influences on financial performance, several ratios have been used. Firstly, we have given background information about Tesla’s production and some business analysis to show how Tesla does business and manage its business barriers. Secondly, financial ratios have been …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance (angl.)

Práce na příbuzné téma