Bc. Karel Kovář, DiS.

Diplomová práce

Pojetí státu u Rawlse a Hayeka

Conception of state by Rawls and Hayek
Anotace:
Diplomová práce se zabývá politickou filozofií a teorií ideálního státu Johna Rawlse a Fridricha Augusta Hayeka. Důraz je kladen na představení podstatných rysů jednotlivých koncepcí, na představení možných kritických připomínek a na vzájemné srovnání obou koncepcí.
Abstract:
The diploma thesis deals with the conception of political philosophy of John Rawls and Fridrich August Hayek. The emphasis is placed on presentment of the essential features of the concept of philosophy, presentment of the main lines of critics and on comparison of these concepts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta