Veronika HEJDUKOVÁ

Master's thesis

Sociální ekonomika jako nástroj sociální inkluze

Social economy as instrument of social inclusion
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem sociální ekonomiky jako nástroje sociální inkluze. V teoretické části práce je popsán koncept sociální ekonomiky v kontextu třetího sektoru a občanské společnosti, jednotlivé subjekty sociální ekonomiky, dále pak koncept sociální inkluze, sociální exkluze, situace v České republice v souvislosti s těmito koncepty a na závěr vybraná psychická onemocnění ve vztahu k …more
Abstract:
This thesis deals with the social economy as an instrument of social inclusion. The theoretical part of the thesis describes the concept of social economy in the third sector and civil society, actors of social economy, as well as the concept of social inclusion, social exclusion, the situation in the Czech Republic in connection with these concepts, and finally selected mental disorders in relation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2013
Accessible from:: 15. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vendula Gojová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HEJDUKOVÁ, Veronika. Sociální ekonomika jako nástroj sociální inkluze. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií