Adam Borovička

Disertační práce

Vytváření investičního portfolia podílových fondů pomocí fuzzy metod vícekriteriálního rozhodování

Making an investment portfolio of unit trusts by using the fuzzy multiple criteria decision making methods
Anotace:
Disertační práce se zabývá investičním rozhodováním. Vychází z reálné rozhodovací situace při tvorbě investičního portfolia otevřených podílových fondů. Popisuje celý rozhodovací investiční proces s akcentem na metodické přístupy použité při samotné tvorbě portfolia. Základním stavebním kamenem práce je tedy zevrubný popis algoritmu navržené fuzzy metody odhadu vah, fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení …více
Abstract:
The thesis deals with investment decision making. It starts from the decision making situation about the making of an investment portfolio of the open unit trusts. The whole decision making process is described, namely the methodical approaches used in terms of the portfolio making procedure. Thus, the main part of this paper focuses on a detailed description of an algorithm of the fuzzy weight estimation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2015
  • Vedoucí: Petr Fiala
  • Oponent: Helena Zornerová, Juraj Pekár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44796