Bc. Jiří KROIS

Master's thesis

Vysokorychlostní železnice v Česku Trasování v úseku Drážďany - Praha

Trasování v úseku Drážďany - Praha

High-speed railways in Czech republic Routing of the railway track Dresden - Prague
Abstract:
Diplomová práce se zabývá koncepcí vysokorychlostních tratí v Česku a zaměřuje se na trasování nového železničního spojení v úseku Drážďany Praha. V zájmovém území jsou podrobně popsány všechny známé varianty trasování a jsou představeny technické parametry vysokorychlostních tratí. Práce objasňuje navrhovaná technologická řešení stavebních prací jednotlivých variant a vyhodnocuje trasování vysokorychlostní …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the conception of high-speed railway in the Czech Republic and its focus is on the routing of the new railway connection in Dresden Prague area. All up to now known routing variants are described in detail in the area of interest and there are presented technical specifications of high-speed railway. This diploma thesis clarifies suggested technological solution of building …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KROIS, Jiří. Vysokorychlostní železnice v Česku Trasování v úseku Drážďany - Praha . Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography / GEO SV SŠ