Bc. Jiří KROIS

Master's thesis

Vysokorychlostní železnice v Česku Trasování v úseku Drážďany - Praha

Trasování v úseku Drážďany - Praha

High-speed railways in Czech republic Routing of the railway track Dresden - Prague
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá koncepcí vysokorychlostních tratí v Česku a zaměřuje se na trasování nového železničního spojení v úseku Drážďany Praha. V zájmovém území jsou podrobně popsány všechny známé varianty trasování a jsou představeny technické parametry vysokorychlostních tratí. Práce objasňuje navrhovaná technologická řešení stavebních prací jednotlivých variant a vyhodnocuje trasování vysokorychlostní …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the conception of high-speed railway in the Czech Republic and its focus is on the routing of the new railway connection in Dresden Prague area. All up to now known routing variants are described in detail in the area of interest and there are presented technical specifications of high-speed railway. This diploma thesis clarifies suggested technological solution of building …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROIS, Jiří. Vysokorychlostní železnice v Česku Trasování v úseku Drážďany - Praha . Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography / GEO SV SŠ

Práce na příbuzné téma