Bc. Dominika Žitníková

Master's thesis

Controlling jako nástroj finančního řízení podniku

Controlling as a tool for financial enterprise management
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje tomu, abychom znali podstatu, samotnou teorii a účel samotného controllingu. Cílem diplomové práce je zhodnotit využití controllingu ve zvolené společnosti a navrhnout takové podněty, které přispějí ke zlepšení stabilizace společnosti. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části, kde v první části jsou popsána teoretická východiska controllingu jako celku. Druhá …more
Abstract:
This master thesis focus on understanding the meaning, the theory and the purpose of the controlling proces. The aim of the diploma thesis is to evaluate the reason of controlling in the chosen company and to propose suggestions that will contribute to the improvement the stabilization of the company. The master´s thesis is split into two main parts, where the first part described the theoretical basis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní