Bc. Tereza Zettelmannová

Master's thesis

Vymezení místních poplatků v obecně závazných vyhláškách obcí České republiky

Definition of local fees in generally binding ordinances of municipalities of the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce je v kontextu současného pojetí regionální samosprávy zaměřena na problematiku místních poplatků a jejich význam v hospodaření obcí. V teoretické části je jako východisko pro činnost samospráv odkazováno na dokumenty Evropského výboru regionů, Evropské charty místní samosprávy a Evropské charty regionální samosprávy. V podmínkách České republiky odkazuje diplomová práce na reformu veřejné …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the matter of local fees and their significance in municipal management in the context of the current concept of regional self-government. The theoretical part refers to and uses the documents of the European Committee of the Regions, the European Charter of Local Self-Government and the European Charter of Regional Self-Government as a resource for the activities of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní