Bc. Tereza Zettelmannová

Master's thesis

Vymezení místních poplatků v obecně závazných vyhláškách obcí České republiky

Definition of local fees in generally binding ordinances of municipalities of the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce je v kontextu současného pojetí regionální samosprávy zaměřena na problematiku místních poplatků a jejich význam v hospodaření obcí. V teoretické části je jako východisko pro činnost samospráv odkazováno na dokumenty Evropského výboru regionů, Evropské charty místní samosprávy a Evropské charty regionální samosprávy. V podmínkách České republiky odkazuje diplomová práce na reformu veřejné …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on the matter of local fees and their significance in municipal management in the context of the current concept of regional self-government. The theoretical part refers to and uses the documents of the European Committee of the Regions, the European Charter of Local Self-Government and the European Charter of Regional Self-Government as a resource for the activities of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedúci: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní