Zuzana Tomanová

Bakalářská práce

Rozdílné způsoby nabývání dlouhodobého majetku příspěvkovou organizací a jejich účetní a daňové aspekty

The different ways of acquisition of fixed assets by an allowance organization and their accounting and tax aspects
Anotace:
Předmětem této práce je analýza nabývání dlouhodobého majetku příspěvkovou organizací a vyhodnocení důsledků v oblastech účetnictví a daní. V první části je vymezen dlouhodobý majetek dle platné právní úpravy pro příspěvkové organizace a následuje rozbor možných způsobů nabývání dlouhodobého majetku těmito organizacemi. Druhá polovina práce je věnována konkrétní příspěvkové organizaci – analýze jejího …více
Abstract:
The subject of thesis is analysis of acquisition of fixed assets by an allowance organization and evaluation of the consequences in the field of accounting and taxes. In the first part the fixed assets are specified in compliance with effective legislation for allowance organizations and the analysis of possible ways of acquisition of fixed assets by these organizations follows. The second half of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta