Kateřina Poláchová

Bakalářská práce

Kulturní turismus v lokální destinaci Mělnicko

Cultural tourism in a local destination Mělnicko
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kulturním turismem ve městě Mělníku, konkrétně hodnotí potenciál města pro rozvoj kulturního turismu a popisuje organizaci turismu a spolupráci zainteresovaných subjektů. Cílem práce je zjistit, zda lze na základě charakteristik stanovených v teoretické části považovat město Mělník za lokální turistickou destinaci, a následně navrhnout opatření vedoucí ke zkvalitnění řízení …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on cultural tourism in the city of Mělník, in particular it evaluates the potential for cultural tourism development and describes organization of tourism and cooperation of stakeholders. The aim of the thesis is to find out, whether it is possible to consider the city of Mělník as a local tourist destination on the basis of the characteristics set out in the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Šárka Tittelbachová
  • Oponent: Vojtěch Kouba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73475