Theses 

Prevence tvorby zubního kazu u dětí předškolního věku – Bc. Žaneta Vondroušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Pedagogika předškolního věku

Bc. Žaneta Vondroušová

Diplomová práce

Prevence tvorby zubního kazu u dětí předškolního věku

Prevention of dental caries of children in preschool age

Anotace: Cílem teoretické části diplomové práce je poskytnout obecné informace o vývoji dítěte v předškolním věku. Informovat o vzniku zubního kazu, a také, jak je možné zubnímu kazu předcházet. Cílem praktické části je seznámit děti předškolního věku s možnou prevencí zubního kazu, konkrétně zlepšit povědomí dětí o důležitosti péče o dutinu ústní. Součástí této části je projekt, který nese název Zdravý zoubek a vede ke zdravému životnímu stylu a vytváří kladný vztah k zubnímu lékaři a preventivním prohlídkám. Nadále se v práci zabývám výzkumným šetřením a analýzou získaných dat.

Abstract: The theoretical part of the work deals with an issue of dental caries, its formation and possibilities of prevention. It also applies to bases of the development of child in preschool age and that means aspects which effects acquisition of dental hygiene and pevention. The aim of practical part is developing healthy tooth and its after use in chosen nursery school. The project will be focused not just on an importance of dental hygiene, healthy lifestyle but as well as preventive inspections. Its efford will be reduction of traditional child fear from the dentist. The survey will be analysed.

Klíčová slova: kaz zubní, prevence, věk předškolní

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Vladana Skutilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz