Bc. Jiří Zemčík

Diplomová práce

Biochemické aspekty rozvoje zubního kazu, prevence a dentální léčba

Biochemical aspects of dental caries development, prevention and dental treatment
Anotace:
Zubní kaz a jeho prevence je v současnosti velmi akcentované téma. Porozumění jeho vzniku a jeho účinné prevenci znamená zvýšení kvality života a úsporu nemalých částek z rodinného rozpočtu. Diplomová práce „Biochemické aspekty rozvoje zubního kazu, prevence a dentální léčba“ je zaměřena na představení základů problematiky zubního kazu, jeho biochemické podstaty, prevence a jeho dentální léčby. Poskytuje …více
Abstract:
The tooth decay and its prevention is currently a highly accented topic. Understanding its creation and its effective prevention means increasing the quality of life and saving considerable amounts from the family budget. The diploma thesis "Biochemical aspects of dental caries development, prevention and dental treatment" is focused on introducing the basics of dental caries, its biochemical nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta