Bc. Lucie Bzirská

Bakalářská práce

Japonské tisky ukijo-e a jejich role v dílech malířů v Paříži 2. poloviny 19. století

The Japanese Ukiyo-e prints and their influence on work of painters in Paris in the second half of the19th century
Anotace:
Hlavním cílem práce bude poukázat na mnohé aspekty vlivu Ukiyo-e na vybraná díla, která vznikla v Paříži během druhé poloviny 19. století. Nejprve se zaměří na význam tisků „prchavého světa“ a jeho náměty, jež stvořila měšťanská třída v období Edo. Na základě výběru několika evropských děl malířů, kteří se inspirovali japonskými tisky, se pak práce pokusí přiblížit některé důvody této motivace - specifikací …více
Abstract:
The main aim of the thesis will be to highlight many aspects of Ukiyo-e influence on selected works that originated in Paris during the second half of the 19th century. First, it will focus on the importance of prints of the "floating world" and on his motifs created by the merchant class in Edo period. Based on the selection of several European works of painters, Who were inspired by Japanese prints …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta