Bc. Pavla Kozielková

Master's thesis

Teorie reálného hospodářského cyklu - aplikace modelu na vybranou ekonomiku

Real business cycle theory - application for selected economy
Abstract:
Předmětem diplomové práce Teorie reálného hospodářského cyklu - aplikace modelu na vybranou ekonomiku je popis modelu reálného hospodářského cyklu a aplikace tohoto modelu na ekonomiku Nového Zélandu v letech 1970–2006. Obsahem první části je popis teorie reálných hospodářských cyklů a její vývoj. Součásti teoretické části práce je popis neoklasického růstového modelu jako výchozího modelu většiny …more
Abstract:
The graduation thesis subject Real business cycle theory - application for selected economy is description of real business cycle and application this model onto the New Zealand economic in years 1970-2006. The content of the first part is the description of the real business cycles theory and its progress. Part of the theoretical section is the description of neoclassical growth theory as a source …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics