Bc. Pavla Kozielková

Diplomová práce

Teorie reálného hospodářského cyklu - aplikace modelu na vybranou ekonomiku

Real business cycle theory - application for selected economy
Anotace:
Předmětem diplomové práce Teorie reálného hospodářského cyklu - aplikace modelu na vybranou ekonomiku je popis modelu reálného hospodářského cyklu a aplikace tohoto modelu na ekonomiku Nového Zélandu v letech 1970–2006. Obsahem první části je popis teorie reálných hospodářských cyklů a její vývoj. Součásti teoretické části práce je popis neoklasického růstového modelu jako výchozího modelu většiny …více
Abstract:
The graduation thesis subject Real business cycle theory - application for selected economy is description of real business cycle and application this model onto the New Zealand economic in years 1970-2006. The content of the first part is the description of the real business cycles theory and its progress. Part of the theoretical section is the description of neoclassical growth theory as a source …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii