Marcela KOPŘIVOVÁ

Bachelor's thesis

Sebepojetí studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Self-conception of students of Free Education at University of South Bohemia in České Budějovice
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá sebepojetím studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy (pedagogika volného času, pedagog volného času, profesní příprava, sebepojetí, reflexe). Seznamujeme čtenáře s oborem pedagogika volného času. Zaměřujeme se na pohled studenta a jeho reflexi studia. Obsahuje …viac
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with self conception of students of pedagogy of free time at faculty of Theology of the University of South Bohemia in Ceske Budejovice. The basic terms are defined in a theoretical part (pedagogy of free time, teacher of free time, professional preparation, self conception, reflection). We are introducing pedagogy of free time to the reader. It focuses on student´s view and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zverejniť od: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Alena NOHAVOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPŘIVOVÁ, Marcela. Sebepojetí studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Theology

Bachelor programme / odbor:
Educational Guidance / Free Time Education

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses eyrgkd eyrgkd/2
29. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 3. 2016
Bulanova, L.
30. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.