Bc. Veronika Tóthová

Bakalářská práce

Stigmatizace duševních poruch v populaci studentů psychologie

Stigmatization of mental disorders in the population of students of psychology
Abstract:
This thesis is dedicated to stigmatization of mental disorders by psychology students. The aim of this work is to research attitudes on mental illness and compare them with previous researches. Moreover, I tried to find out which predictors have an impact on these attitudes. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with stigma, stigmatizations, its history …více
Abstract:
Táto bakalárska diplomová práca sa venuje stigmatizácií duševných porúch v populácií študentov psychológie. Cieľom tejto práce je preskúmať mieru stigmatizujúcich postojov študentov psychológie, porovnať ich s výsledkami predošlých štúdií a zistiť aké prediktory majú vplyv na túto mieru postojov. Práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a výskumnú. Prvá časť obsahuje bližšie priblíženie problematiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta