Kateryna Ushanova

Diplomová práce

Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek

Artificial Intelligence, Neural Networks and the Human Brain
Anotace:
Diplomová práce „Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek“ se zabývá problematikou umělé inteligence, a to se zaměřením na umělé neuronové sítě. Práce charakterizuje umělou inteligenci a její vybrané oblasti. Cílem práce je vytvоření přehledu prоblemаtiky umělé inteligence а lidské, přičemž se snaží přiblížit vzájemné souvislosti a diference, což podtrhává filozofickým náhledem na tuto oblast …více
Abstract:
The diploma thesis "Artificial Intelligence, Neural Networks and the Human Brain" deals with the issue of artificial intelligence, with a focus on artificial neural networks. The work is characterized by artificial intelligence and its chosen areas. The main goal of this work is to create a view of the problematics of artificial intelligence and human intelligence, trying to bring about the mutual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2018
  • Vedoucí: Miroslav Vacura
  • Oponent: Ondřej Zamazal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72418