Kateryna Ushanova

Master's thesis

Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek

Artificial Intelligence, Neural Networks and the Human Brain
Abstract:
Diplomová práce „Umělá inteligence, neuronové sítě a lidský mozek“ se zabývá problematikou umělé inteligence, a to se zaměřením na umělé neuronové sítě. Práce charakterizuje umělou inteligenci a její vybrané oblasti. Cílem práce je vytvоření přehledu prоblemаtiky umělé inteligence а lidské, přičemž se snaží přiblížit vzájemné souvislosti a diference, což podtrhává filozofickým náhledem na tuto oblast …more
Abstract:
The diploma thesis "Artificial Intelligence, Neural Networks and the Human Brain" deals with the issue of artificial intelligence, with a focus on artificial neural networks. The work is characterized by artificial intelligence and its chosen areas. The main goal of this work is to create a view of the problematics of artificial intelligence and human intelligence, trying to bring about the mutual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2018
  • Supervisor: Miroslav Vacura
  • Reader: Ondřej Zamazal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72418