Renata Vráblová

Bakalářská práce

Zhodnocení regionálních disparit v zemích Visegrádské čtyřky a Rakouska

Evaluation of the Regional Disparities in the Visegrad Four Countries and Austria
Anotace:
Evropská unie se prostřednictvím regionální politiky snaží o snížení a eliminaci regionálních nerovností, které mají negativní vliv na harmonický a vyvážený rozvoj regionů a blahobyt občanů. Cílem bakalářské práce je analyzovat, komparovat a zhodnotit regionální disparity v zemích Visegrádské čtyřky a Rakouska v období 2002-2012 pomocí vybraných matematicko-statistických metod. Největší rozdíly v období …více
Abstract:
The European Union aims, through regional policy, to reduce and eliminate regional inequalities, which have a negative impact on the harmonious and balanced development of regions and welfare of citizens. The goal of this thesis is to analyze, evaluate and compare the regional disparities in the countries of Visegrad Four and Austria in the period of 2002-2012 using selected mathematical and statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Eva Minarčíková
  • Oponent: Martina Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava