Denisa Adámková

Bakalářská práce

Kulturní politika města Znojma

The cultural policy of the town Znojmo
Anotace:
Bakalářská práce „Kulturní politika města Znojma“ se zaměřuje na kulturu ve městě Znojmě. Zabývá se kulturní politikou, strategickým plánováním a koncepčními materiály města Znojma, které zasahují do oblasti kultury. V práci je také kladen důraz na pandemickou situaci, která v posledních letech ovlivnila kulturu a kulturní akce. Zkoumá geografické, historické a demografické zázemí města. Představeny …více
Abstract:
The bachelor's thesis "Cultural Policy of the town Znojmo" focuses on culture in the city of Znojmo. It deals with cultural policy, strategic planning and conceptual materials of Znojmo city., as well as an emphasis on the pandemic situation, which in recent years of work is part of culture and cultural events. The thesis examines the geographical, historical and demographic background of the city …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2022
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.