BcA. Matěj Nárožný

Diplomová práce

Krajská kulturní politika: její role a funkce

Regional culture policy: its role and function
Anotace:
Diplomová práce „Krajská kulturní politika: její role a funkce“ pojednává o roli kraje, respektive krajské samosprávy, v rozvoji a podpoře kultury, kulturních a kreativních odvětví. Na vybraných případových studiích hledá základní atributy realizace krajské kulturní politiky pomocí formální i neformálních nástrojů v různých sférách (politické, ekonomické a další). Zmiňuje příklady dobré praxe. Dotýká …více
Abstract:
The thesis "Regional cultural policy: its role and function" discusses the role of the region, or regional self-government, in the development and support of culture, cultural and creative industries. Based on selected case studies, it looks for the basic attributes of regional cultural policy implementation using formal and informal tools in various spheres (political, economic and others). It mentions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Blanka Chládková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/r7wsr/

Janáčkova akademie múzických umění

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební produkce