Bc. Anait Oganesjan

Diplomová práce

Čeští Arméni aneb patříme sem, ale nesplyneme

Czech Armenians or we belong here but we will not merge
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou migrace Arménů, konkrétně migrací do České republiky po roce 1992. Pro lepší pochopení situace nabízí práce čtenářům výklad některých důležitých událostí v dějinách Arménů od počátku až po dnešní dny. Dále diplomová práce nastiňuje problematiku migrace obecně i konkrétně migraci Arménů, jako fenoménu nejen posledních desetiletí. Důležitou složkou pro kvalitní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issues of migration of the Armenians, specifically migration to Czech Republic since 1992. For better understanding the thesis provides readers explication of the most important events in Armenian history from the very beginning up to the present days. Furthermore, the diploma thesis outlines the issue of the migration in general and also specifically the migration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy