Bc. Viktorie Vášová

Diplomová práce

Christianity and Racism in the work of William Apess

Christianity and Racism in the work of William Apess
Anotace:
Diplomová práce „Christianity and Racism in the work of William Apess” se zabývá dílem amerického indiána Williama Apesse, který žil v první polovině devatenáctého století. Jeho díla odrážejí konflikty mezi potomky evropských kolonistů a amerických indiánů. První část práce vymezuje historii Severní Ameriky od doby, kdy v sedmnáctém století připluli evropští kolonisti, aby zde založili nové kolonie …více
Abstract:
The diploma thesis „Christianity and Racism in the work of William Apess” deals with the work of a Native American author William Apess who lived in the first half of the nineteenth century. His work reflects the conflicts between the descendants of the colonists mainly from England and Native Americans. The first part of the diploma thesis defines the history of North America from the time the first …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta