Ing. Miloš Procházka

Diplomová práce

Aktuální problémy financování základní dopravní obslužnosti autobusové dopravy ve Středočeském kraji

Actual problems of the financing basic traffic servise bus transport of Bohemia region
Anotace:
Diplomová práce se zaměřila na problémy financování dopravní obslužnosti z pohledu objednavatele. Cílem práce je se zaměřit na nové možnosti řešení této problematiky v závislosti na centralizaci, kultuře cestování a přechodu na alternativní paliva v závisloti na životním protředí. Práce pak analyzuje některé problémy ze současti a dává pohled na historii. Autor pak v jednotlivých bodech seznamuje s …více
Abstract:
Dissertation with locate on problems financig traffic servise from look owner. The goal work is locate on new possibilities solving those problems depending on centralization, culture travelling and changeover o altermative fuel in desendence on live enviroment. The work then analyses some way problems from together and gives view of story. Author them in particular point acquaint with theme his work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: doc. Ing. František Nahodil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa