Bc. Pavel Harašta

Bakalářská práce

Realizace práva na obhajobu v přípravném řízení

Implementation of the Law on Defense in Pre-trial Proceedings
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je realizace práva na obhajobu v přípravném řízení. Právo na obhajobu je jednou ze základních funkcí v trestním řízení a prochází všemi stadii trestního řízení, nejen přípravným řízením. Bakalářská práce je tvořena 7 kapitolami. V každé z nich nalezneme rozdílné pojetí práva na obhajobu, tak jak prochází trestním řízením, respektive přípravným řízením. V první kapitole …více
Anotace:
ezi která patří právo na poučení a poskytnutí plné možnosti uplatnění práv, právo vyjádřit se k obvinění podrobně, právo nahlížet do spisů, právo účastnit se úkonů, právo uvádět okolnosti a důkazy sloužící k obhajobě, právo činit návrhy a podávat žádosti a právo podávat opravné prostředky. Poslední sedmá kapitola je věnována právu na obhajobu ve zkráceném přípravném řízení. Jsou zde rozebrány specifika …více
Abstract:
The theme of this thesis is the realization of the rights of the defense in pre-trial proceedings. The right to defense is one of the basic functions in criminal proceedings and go through all stages of criminal proceedings, not only through the preliminary proceedings. Bachelor thesis consists of seven chapters. In each of them can be found different interpretation of the right for defence. As it …více
Abstract:
of pre-trial proceedings, which are standard pre-trial proceedings, extended pre-trial and short pre-trial proceedings and the differences between them. There also analysed specific rights of the accused in the investigation, among which include the right for advice and the provision of full scope for claiming the rights, right to express opinion to accusation in detail, the right to inspect files …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta