Mgr. Filip Havrda

Rigorózní práce

Právo na obhajobu se zvláštním zaměřením na přípravné řízení a odměňování obhájců

Right of defence with a focus on pre-trial proceedings and rewarding defenders
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá právem na obhajobu jak z teoretického, tak z praktického hlediska, a zvláště se zaměřuje na přípravné řízení. Speciální pozornost je kladena na zhodnocení kvality současné právní úpravy a oblast odměňování obhájců. Závěr práce je obohacen o komparaci se zahraničními právními úpravami, o kritické zhodnocení dosavadních výsledků rekodifikačních prací na novém trestním řádu …více
Abstract:
This rigorous thesis deals with the right of defence from theoretical and practical point of view, and especially focuses on the pre-trial proceedings. Special attention is paid to the evaluation of quality of the current legislation and the area of remuneration of lawyers as defenders. The conclusion of this thesis is enriched with the comparison with foreign legislations, with the critical evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2022
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., JUDr. Antonín Draštík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta