Lenka Berecková

Bakalářská práce

Postoje učitelů k nadání a rozvoji nadaných dětí

Teachers' Attitudes towards Giftedness and the Development of Gifted Children
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Postoje učitelů k nadání a rozvoji nadaných dětí" pojednává o názorech pedagogů na nadané děti, ale i nadání samotné. Je psána ve dvou částech - teoretické a praktické. Teoretická část předkládá historické kořeny, které se zabývaly nadáním, poté definuje nadání a talent, jejich modely a druhy. Popisuje nadané dítě, čím je charakteristické, jeho povahové a osobnostní rysy …více
Abstract:
The bachelor's thesis entitled " Teachers' Attitudes towards Giftedness and the Development of Gifted Children" is about educator's opinions to gifted children, but also their talents. It´s written in two parts - theoretical and practical. The theoretical part presents historical roots that looked at talent, then defines gift and talent, their models, and types. It describes a gifted child as having …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Berecková, Lenka. Postoje učitelů k nadání a rozvoji nadaných dětí. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe