Bc. Nikola Maňasová

Bakalářská práce

Pravopis českého jazyka a jeho procvičování v 8. ročníku ZŠ

The Czech Orthography and its Practice in the 8th Grade of Elementary Schools
Anotace:
Bakalářská práce „Pravopis českého jazyka a jeho procvičování v 8. ročníku ZŠ“ pojednává o možnostech v přístupu k procvičování pravopisných jevů na 2. stupni ZŠ. Práce představuje publikace zaměřené na pravopis, jeho procvičování a didaktiku češtiny. Praktická část pak ukazuje, že i pravopis lze opakovat zábavně-hravou formou.
Abstract:
Bachelor thesis “The Czech Orthography and its Practice in the 8th Grade of Elementary Schools” deals with the options in an approach to the practice of orthography phenomena at a second stage of elementary schools. The thesis introduces books which focuses on orthography, its practice and methodology of Czech lessons. The practical part shows, then, that the orthography can be practised and revised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta