Tereza Pochylá

Bakalářská práce

Využívání sociálních sítí u generace Z

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem, jaký mají vliv sociální sítě na nákupní chování u generace Z. První část bakalářské práce popisuje pojmy a oblasti, které se v práci objevují. Poznatky z teoretické části byly využity do praktické části. Druhá část bakalářské práce se zaměřuje na souhrn dotazníkového setření týkající se toho, jak reklama na sociálních sítích ovlivňuje nákupní chovaní generace Z. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of the influence of social networks on shopping behaviour generation Z. The first part of the bachelor thesis describes the concepts and areas that appear in the work. The findings from the theoretical part were used in the practical part. The second part of the bachelor thesis focuses on a summary of the questionnaire survey on how advertising on social networks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2022
  • Vedoucí: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Brodská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích