Theses 

Nákupní chování a nákupní zvyklosti teenagerů a seniorů: příklad města Brna – Bc. Adéla Švanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla Švanová

Diplomová práce

Nákupní chování a nákupní zvyklosti teenagerů a seniorů: příklad města Brna

Shopping behaviour and shopping habits of teenagers and seniors: Brno city example

Anotace: Cílem diplomové práce „Nákupní chování a nákupní zvyklosti teenagerů a seniorů: příklad města Brna“ je analyzovat a vyhodnotit nákupní chování teenagerů a seniorů v nákupních centrech v modelovém městě Brně. V první části práce je vysvětlen pojem nákupní chování, dále je uvedena klasifikace nákupního chování, typologie zákazníků a faktory ovlivňující nákupní chování. Druhá část práce je zaměřena na nákupní centra. Poslední část je věnována vlastnímu výzkumu a analýze nákupního chování teenagerů a seniorů v Brně.

Abstract: The aim of the thesis „Shopping behaviour and shopping habits of teenagers and seniors: Brno city example“ is to analyze and evaluate the shopping behaviour of teenagers and seniors in shopping centers in the model city of Brno. The first part explains the concept of shopping behaviour, the classification of shopping behaviour, typology of customers and factors affecting shopping behaviour. The second part of the thesis is focused on shopping centers. The last part is dedicated to own research and analysis of the shopping behaviour of teenagers and seniors in Brno.

Klíčová slova: nákupní chování, teenageři, senioři, nákupní centra, shopping behaviour, teenagers, seniors, shopping centres

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šilhan

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz