Mgr. Nela Ondráčková

Bakalářská práce

Diagnostika pohybového aparátu u badmintonových hráčů a následná kompenzace zjištěných dysbalancí

Diagnostics of locomotion system in badminton players and following compensation of diagnosed dysbalances
Anotace:
Práce se zabývá diagnostikou poškození hybného systému badmintonistů. V první části jsem se zaměřila na specifické působení badmintonového výkonu na pohybový aparát, diagnostické metody a kompenzační cvičení. V druhé části se zabývám vyhodnocením výsledků testování svalového zkrácení, pohybových stereotypů a hypermobility s doporučením vyrovnávacích cvičení.
Abstract:
The thesis is about diagnosing the damage of the badminton players' musculoskeletal systems. For the first part of my thesis I have put focus on the specific effect of the badminton game on the musculoskeletal system. Also diagnostic methods and compensational exercises were also focused on in the first part. In the second part, I am interpreting the results of testing the muscle shortening, movement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií