Bc. Petr Žemlička

Bachelor's thesis

Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno - Žabovřesky

Community policing within the Municipal Police Headquarters Brno, focusing on the District Police Department Brno - Zabovresky
Abstract:
V bakalářské práci se věnuji tématu Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno – Žabovřesky. Práce by se dala rozdělit do dvou základních částí, kdy první část je teoretická a zaměřil jsem se v ní na popis problematiky community policing, aby čtenář o této problematice získal alespoň základní povědomí. Zařadil jsem zde …more
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to community policing in the context of the Brno City Police Headquarters, focusing on the District Department of the Police of the Czech Republic in Brno - Žabovřesky. The thesis is divided into two basic parts. The first part is theoretical and describes the problems of community policing to give the reader at least basic awareness of these problems. The first part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií