Vojtěch Kořalka

Bachelor's thesis

Komparativní pedagogika - porovnání systémů vzdělávání v České republice a Himalájích

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním školských systémů v Indii a České republice na příkladu dvou konkrétních škol – Spring Dales Public School, Mulbekh (Himaláje) a SPŠ stavební J. Gočára, Praha. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k tématu srovnávací pedagogiky. Dále jsou rozebrány vzdělávací sys-témy a kurikulární dokumenty platné v obou zemích. V další …more
Abstract:
This thesis deals with the comparsion of educational system between Czech Republic and Himalaya. To introduce, there are two schools picked – Spring Dales Public School, Himalaya – Mulbekh and Secondary School of Civil Engineering J. Gocar, Prague. In the first part there are explained methods, purposes, development and importance of com-perative pedagogy. Than, in the next part are analysed systems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme / field:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů