Bc. Jan Bufka

Bakalářská práce

Vliv automatizace a robotizace provozů ve firmách na zaměstnanost

Effect automatization and robotization on employment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá otázkami, které vzbuzují obavy z budoucího vývoje pracovních trhů a celkové zaměstnanosti. Stěžejním tématem, o které se práce opírá, je zavádění moderních prvků do výrobních procesů, ale také do služeb. Jedná se zejména o využívání automatizačních technologií, jejichž nejdokonalejší formou jsou robotické technologie, resp. roboti samotní. Robotizace má v průmyslu i službách …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issues that raise concerns about the future development of labor markets and overall employment. The main theme, which the work is based on, is the introduction of modern elements into production processes, but also services. This is especially using of automation technologies, the most perfect form of which is the robotic technology, respectively robots as such. Robotizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní