Ing. Otakar Gráf

Bakalářská práce

Sepětí vývoje médií s marketingovou komunikací - Vznik a vývoj fotografie

Marketing Communication in Relation with Media Development -The Origin and development of Photographs
Anotace:
Bakalářská práce mapuje počátky a vývoj světové a české fotografie se zaměřením na marketingovou komunikaci pomocí reklamní fotografie. Práce podává ucelený pohled na tuto problematiku i s širším zamyšlením se nad posláním a funkcí fotografie v reklamě. První část práce popisuje vývoj média - fotografie v kontextu marketingu a marketingové komunikace. Druhá část si dává za cíl metodou analýzy porovnat …více
Abstract:
This bachelor thesis maps the origins and development of world and Czech photography with emphasizing on marketing communication using advertising photography. The thesis delivers a complex view of this issue along with a deeper contemplation about the mission and function of photography in medium - photography in the context of marketing and marketing communication. The second part sets as a goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní